ลิ้นมังกร

7-76120-004-155

ชื่อพื้นเมือง          ลิ้นมังกร    

  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Sancivieria

  ชื่อวงศ์                AGAVACEAE

  ชื่อสามัญ           Mather – in – law’s Tongue

 ประโยชน์      ใบจะคายออกซิเจน ในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันจะปล่อย

                    คาร์บอนไดออกไซด์ แทน  ต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่ทนสภาพแล้งได้ดี

Copyright © 2017. All rights reserved.