ว่านกาบหอย

ชื่อพื้นเมือง           ว่านกาบหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์      Tradescantia spathacea Stearn

ชื่อวงศ์               COMMELINACEAE

ชื่อสามัญ           Oyster  plant

ประโยชน์          ใบ ทำน้ำสมุนไพร

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-131