ว่านกาบหอย

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-131

ชื่อพื้นเมือง                  ว่านกาบหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์           Tradescantia spathacea Stearn

ชื่อวงศ์                         COMMELINACEAE

ชื่อสามัญ                      Oyster  plant

ประโยชน์                     ใบ ทำน้ำสมุนไพร

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน