ว่านกาบหอย

7+76120+004-131

ชื่อพื้นเมือง          ว่านกาบหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์     Tradescantia spathacea Stearn

ชื่อวงศ์              COMMELINACEAE

ชื่อสามัญ           Oyster  plant

ประโยชน์          ใบทำน้ำสมุนไพร

Copyright © 2017. All rights reserved.