หางนกยูงไทย

ชื่อพื้นเมือง             หางนกยูงไทย  

ชื่อวิทยาศาสตร์    Caesalpinia pulcherrima   (L.) Sw. 

ชื่อวงศ์            Leguminosae – Caesalpinioideae 

ชื่อสามัญ      Flower fence, Peacock’s crest, Pride of Barbados

ประโยชน์        ปลูกเป็นไม้ประดับ ทางด้านสมุนไพร รากของต้นดอกสีแดง

                       ปรุงเป็นยารับประทานขับประจำเดือน

เมล็ดในฝักรับประทานได้                 

แกะเปลือกกับเมล็ดมีรสฝาด เนื้อในมีรสหวานมันเล็กน้อย

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-158