หางนกยูงไทย

7-76120-004-158

ชื่อพื้นเมือง                 หางนกยูงไทย  

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Caesalpinia pulcherrima   (L.) Sw. 

ชื่อวงศ์ :         Leguminosae – Caesalpinioideae 

ชื่อสามัญ :     Flower fence, Peacock’s crest, Pride of Barbados

ประโยชน์       ปลูกเป็นไม้ประดับ ทางด้านสมุนไพร รากของต้นดอกสีแดง

                       ปรุงเป็นยารับประทานขับประจำเดือน  เมล็ดในฝักรับประทานได้                 

แกะเปลือกกับเมล็ดซึ่งมีรสฝาดทิ้งไป เนื้อในมีรสหวานมันเล็กน้อย

Copyright © 2017. All rights reserved.