หางนกยูงไทย

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-158

ชื่อพื้นเมือง                  หางนกยูงไทย  

ชื่อวิทยาศาสตร์            Caesalpinia pulcherrima   (L.) Sw. 

ชื่อวงศ์                         Leguminosae – Caesalpinioideae 

ชื่อสามัญ                       Flower fence, Peacock’s crest, Pride of Barbados

ประโยชน์                      ปลูกเป็นไม้ประดับ ทางด้านสมุนไพร 

                                     รากของต้นดอกสีแดงปรุงเป็นยารับประทานขับประจำเดือน

                                     เมล็ดในฝักรับประทานได้      แกะเปลือกกับเมล็ดมีรสฝาด   

                                     เนื้อในมีรสหวานมันเล็กน้อย                      

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน