เข็มสามสี

 

รหัสพรรณไม้                  7-76120-004-174

ชื่อพื้นเมือง                     เข็มสามสี

ชื่อวิทยาศาสตร์              Dracaena cincta Baker.

ชื่อวงศ์                           AGAVACEAE

ชื่อสามัญ                       Rainbow tree

ประโยชน์                        ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน