เข็มสามสี

ชื่อพื้นเมือง เข็มสามสี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Dracaena cincta Baker.

ชื่อวงศ์ AGAVACEAE

ชื่อสามัญ Rainbow tree

ประโยชน์ ไม้ประดับ

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-174