ใบนาค

ชื่อพื้นเมือง             ใบนาค  

 ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Pseuderanthemum atropurpureum.

 ชื่อวงศ์                ACANTHACEAE   

 ชื่อสามัญ             P. kewense 

ประโยชน์             เป็นไม้มงคล

Copyright © 2017. All rights reserved.