ไพล

7-76120-004-128

ชื่อพื้นเมือง             ไพล

ชื่อวิทยาศาสตร์        Zingiber   montanum (Koenig) Link ex Dietr.

ชื่อวงศ์                  ZINGIBERACEAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               เหง้ามีน้ำมันหอมระเหย

Copyright © 2017. All rights reserved.