จั่ง


ชื่อพื้นเมือง จั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis laosensis Becc.

ชื่อวงศ์ ARECACEAE

ชื่อสามัญ Thailand lady palm

ประโยชน์ ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.