ไทรใบกลม

ชื่อพื้นเมือง           ไทรใบกลม

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus microcarpa L.F.

ชื่อวงศ์                  MORACEAE

ประโยชน์              ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.