ไทรใบกลม

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-177

ชื่อพื้นเมือง                    ไทรใบกลม

ชื่อวิทยาศาสตร์              Ficus microcarpa L.F.

ชื่อวงศ์                           MORACEAE

ประโยชน์                        ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน