ทองอุไร

ชื่อพื้นเมือง   ทองอุไร

ชื่อวิทยาศาสตร์      Tecoma stans (L.) Kunth.

ชื่อวงศ์                   BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                 Yellow elder, Yellow bells, Trumpet vine

ประโยชน์ ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.