คริสติน่า

ชื่อพื้นเมือง            คริสติน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์      syzygium australe ( J.C. Wendl. Ex Link) B.Hyland

ชื่อวงศ์                   MYRTACEAE

ชื่อสามัญ               Australian Rose Apple, Brush Cherry, Creek Lily Pilly, Creek Satinash

ประโยชน์               ไม้ประดับ

 

Copyright © 2017. All rights reserved.