ชาฮกเกี้ยน

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-128

ชื่อพื้นเมือง                    ชาฮกเกี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์             Ehretia microphylla Lamk

ชื่อวงศ์                          EHRETIACEAE

ประโยชน์                      ไม้ประดับ ทำบอนไซ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน