ชาฮกเกี้ยน

ชื่อพื้นเมือง             ชาฮกเกี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์      Ehretia microphylla Lamk

ชื่อวงศ์                   EHRETIACEAE

ประโยชน์               ไม้ประดับ ทำบอนไซ

Copyright © 2017. All rights reserved.