สนแผง

ชื่อพื้นเมือง             สนแผง

ชื่อวิทยาศาสตร์      Calocedrus macrolepis Kurz

ชื่อวงศ์                   CUPRESSACEAE

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.