พุดแคระ

ชื่อพื้นเมือง             พุดแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์     Gardenia jasminoides

ชื่อวงศ์                   RUBIACEAE

ชื่อสามัญ               Gerdenia Crape Jasmine

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.