สับปะรสสี

ชื่อพื้นเมือง             สับปะรสสี

ชื่อวิทยาศาสตร์      Aechmea fasciata

ชื่อวงศ์                   BROMELIACEAE

ประโยชน์               ไม้ประดับ คุณสมบัติในการดูดสารพิษ

Copyright © 2017. All rights reserved.