การเวก

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-172

ชื่อพื้นเมือง                    การเวก

ชื่อวิทยาศาสตร์              Artabotrys siamesis Miq

ชื่อวงศ์                           ANNONACEAE

ชื่อสามัญ                        Karawak.

ประโยชน์                        ไม้ประดับ 

 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน