พลับพลึง

ชื่อพื้นเมือง            พลับพลึง

ชื่อวิทยาศาสตร์     Crinum asiaticum Linn

ชื่อวงศ์                  AMARYLLIDACEAE

ชื่อสามัญ              Crinum Liily หรือ Cape Lily , Spider Lily Poison  Bulb

ประโยชน์              ใบนำเอามาย่างไฟ พันเเก้ฟกช้ำ บวม เคล็ดขัดยอก

Copyright © 2017. All rights reserved.