ราชาวดี

ชื่อพื้นเมือง             ราชาวดี

ชื่อวิทยาศาสตร์      Buddleja paniculata Wall

ชื่อวงศ์                   LOGANIACEAE

ชื่อสามัญ               Butterfly Bush, Byttneria, Summer lilac

ประโยชน์               ไม้ประดับ

 

Copyright © 2017. All rights reserved.