เฟินใบมะขาม

ชื่อพื้นเมือง                    เฟินใบมะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์           Nephrolepis cordifolia Presl

ชื่อวงศ์                         OLEANDRCEAE

ชื่อสามัญ                     –

ประโยชน์                   ไม้ประดับ

รหัสพรรณไม้            7-76120-004-173