ชวนชม

 

รหัสพรรณไม้                7-76120004-163

ชื่อพื้นเมือง                   ชวนชม

ชื่อวิทยาศาสตร์             Adeniumobesum (Forssk.) Roem.&Schult.

ชื่อวงศ์                          APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                      Desert rose, Mock Azalea, Pink Bignonia, Impala lily

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน