มะนาว

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-178

ชื่อพื้นเมือง                    มะนาว

ชื่อวิทยาศาสตร์             Citrus aurantifolia (Christm.)

ชื่อวงศ์                           RUTACEAE

ชื่อสามัญ                       Common lime

ประโยชน์                       ผล นำมาปรุงรสชาติอาหาร, มีน้ำมันหอมระเหย

                                     ที่ให้กลิ่นหอม  สดชื่น 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน