ตาลน้ำเงิน

 

รหัสพรรณไม้                7-71620-004-169

ชื่อพื้นเมือง                    ตาลน้ำเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์              Latania loddigesii

ชื่อวงศ์                           ARECACEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                        ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน