รวงผึ้ง

 

รหัสพรรณไม้                7-76120-004-171

ชื่อพื้นเมือง                    รวงผึ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Schoutenia glomerata ssp. Peregrina (Craib).

ชื่อวงศ์                           MALVACEAE

ชื่อสามัญ                       Yellow star

ประโยชน์                       ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน