krittitee

หางนกยูงไทย

ประโยชน์
– ปลูกเป็นไม้ประดับ
– รากของต้นดอกสีแดง : ปรุงเป็นยารับประทานขับประจำเดือน
– เมล็ดในฝัก : รับประทานได้โดย
แกะเปลือกกับเมล็ดซึ่งมีรสฝาดทิ้งไป

1 2
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน